• Visit Us On Facebook
สงกรานต์ 67-01
LATEST CONTENT
เนื้อหาล่าสุด
A2-01

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท 2567

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

2567.2-01

งานเลี้ยงบริษัท สมบัตินภาพาร์ค 2566

คุณสมบัติ พิษณุไวศยวาท ประธานกรรมการบริหารบริษัท(ในเครือย่งฮั้ว) จัดเลี้ยงพนักงานและผู้บริหารภายในเครือ ณ สวนสมบัตินภาพาร์ค

2567.3-01

สงกรานต์ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ปี 2566

เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ทำบุญเลี้ยงพระเพลและถวายภัตตาหาร พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต จากแขกผู้ใหญ่และผู้บริหาร

A2.1-01

ทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท 2564

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระประจำปีของบริษัท โดยคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป

A4.5-01

ร่วมสู้ภัย โควิด - 19

คุณสมบัติ พิษณุไวศยวาท ประธานกรรมการบริหารบริษัท(ในเครือย่งฮั้ว) กล่าวว่าในการมอบข้าวสารในวันนี้ ที่ห้องประชุม บริษัท โซล่าโพลีแซค ผมและครอบครัวก็เป็นชาวบ้านโป่ง เกิดที่ อ.บ้านโป่ง ในเมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019

A2-01

สงกรานต์ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ปี 2562

เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ รวมถึงบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันเป็นการแสดงความเคารพ ขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต จากแขกผู้ใหญ่และผู้บริหาร

A170961

การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมดับเพลิง 2561

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้มีการจัดอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

A280861-01-01

สุ่มตรวจสารเสพติดประจำปี บริษัทโซล่าแอสฟัลท์

คณะกรรมการโครงสร้างบริษัท การป้องกันยาเสพติด ภายในบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะในบริษัท ตามโครงการ ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในภายในบริษัท

A210761-01

ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัทโซล่าแอสฟัลท์

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจ สุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยมีจุดประสงค์ ประกอบด้วยเพื่อทราบถึงอาการปกติ และไม่ปกติของร่างกายเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดี

A2.1-01

การฝึกอบรมและการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน

แผนการอบรมการฝึกซ้อมเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล เนื่องจากบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด มีการนำสารเคมีเข้ามาใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสารเคมีที่เป็นของเหลว และในบ้างครั้งพบการหกปนเปื้อนในบางพื้นที่

GH1-02

NEW PRODUCT AC 40/50

AC 40-50 คือแอสฟัลต์ซีเมนต์ Penetration grade  ที่มีความแข็งแรงและความสามารถในการต้านทานการเกิดร่องล้อได้ดีกว่า AC 60-70  ในการเลือกใช้ชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์นั้น จะพิจารณาตามระบบ SUPERPAVE ของประเทศสหรัฐอเมริกา

F1-01

สงกรานต์ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์

วันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย วนเวียนกลับมาอีกครั้งและปีนี้ สงกรานต์ 2561 เป็นวันที่พนักงานบริษัทโซล่า รวมกันทำบุญ การรดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ ถือเป็นการทำบุญเสริมดวงอีกวิธีหนึ่งที่คนไทยยืดถึงปฏิบัติสืบเนื่องกัน

VB-01

การบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับรถบรรทุก

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน เนื่องจากบริษัทฯมีการใช้รถบรรทุกอย่างหนัก และรถบรรทุกมีการใช้งานเป็นเวลานาน จึงนำหลัการฝึกอบรมการขับการยก ลดการเสียเวลาจากการที่รถบรรทุกเกิดเหตุขัดข้องระหว่างทางที่กำลังขนส่ง

A2-01

อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ในปัจจุบันการพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานถือเป็นสิ่งสำคัญ และการฝึกอบรม หลักสูตรการอบรมการขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

FG-01-01

Morning talk

การสื่อสาร นับว่าเป็นปัจจัยที่ทำสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพราะหากขาดการสื่อสารที่ดีแล้ว งานย่อมเกิดสะดุดและมีปัญหาไม่มากก็น้อย หากเรามีการสื่อสารทุกครั้งก่อนเริ่มการทำงานทุกวัน เราสามารถรู้เป้าหมายในการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน
A2-01

งานเลี้ยงและกีฬาสี ประจำปี 2560

ตลอดปีที่ผ่านมา ทีมงานของเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานให้ผ่อนคลาย และมอบความสนุกสนานให้กับพนักงานคุณภาพของเราคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

Fire drill

อบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ปี 2560

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จัดฝึกอบรมวิธีป้องกันและการเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัย และมีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและซ้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง

A2-01

ตรวจสุขภาพประจำปี 2560

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปี อย่างสม่ำเสมอจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความผิดปกติของร่างกายได้ตั้งแต่ในระยะแรก และยังช่วยให้ทราบถึงสภาพร่างกายในขณะนั้นว่าเป็นปกติดีหรือไม่ แต่จะช่วยให้ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพมีการดูแลตนเองมากขึ้น

A2.1-01

อบรม 5ส บริษัทโซล่าแอสฟัลท์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้จัดฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน การสร้างจิตสำนึกในการปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐาน เหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน

A2

เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้าถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

A2.1-01

ฟุตบอลกระชับมิตร

เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560 บริษัท โซล่าแอสฟัลท์จำกัด ได้จัดฟุตบอลกระชับมิตร สำนักวิเคราะห์ฯ กรมทางหลวงชนบท กับ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ที่ตลาดปลา Fish Village Ratchaburi

AD-01

ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง

งานเปิดนิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ณ บ้านไก่คู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมแขกผู้มีเกียรติ

songkran-01

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2560

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์นิมนต์พระทำบุญบริษัท ทำบุญสำนักงาน ทำบุญเลี้ยงพระ เป็นการทำบุญเพื่อให้กิจการที่ทำประสบความสำเร็จทางธุรกิจ และเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรมีกำลังใจให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกื้อกูลผู้อยู่อาศัยให้ทำงานได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรค

A2-01

ใบอนุญาต แอสฟัลท์ซีเมนต์

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน จนกระทั่ง ทางบริษัทฯ ผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม และได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)สำหรับสินค้า Natural Rubber Modified Asphalt Cement (NRMA)

Morning talk-01

Morning talk 2560

Morning Talk เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลใหม่ ๆ และได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด สภาพปัญหาต่าง ๆ รวมถึงซึมซับความรักองค์กรและเข้าใจองค์กรไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งทําให้ผู้บริหารได้รับฟังหรือรับทราบปัญหาโดยตรงจากพนักงาน เพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไข และหาแนวทางป้องกันได้

A2-02

Big cleaning Day 2559

กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน  เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน  ถูกสุขลักษณะลดการเกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ประการสำคัญช่วยสร้างทัศนคติที่ดีของบุคลากรในสำนักงานทำให้ได้ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
A1

อบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น (ตามกฎหมายกำหนด)

เพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพทย์สิน ในสถานประกอบการในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รู้จักวิธีป้องกันและการเข้าระงับเหตุอันเกิดจากอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องนำความรู้ไปช่วยเหลือ สถานประกอบการและในชีวิตประจำวันได้

sugkung-03

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (วันปีใหม่ไทย)

เนื่องในวาระเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน มีการ สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรแขกผู้ใหญ่และผู้บริหาร

crane-02

อบรมหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น,ผู้ให้สัญญาณ

ปั้นจั่นเป็นเครื่องจักรที่เหมาะสมสำหรับเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมากแต่วัสดุควรมีรูปร่างแข็งแรง ถ้าเป็นวัสดุที่อ่อนตัวง่ายหรือเป็นของเหลวต้องบรรจุอยู่ในภาชนะที่แข็งแรง ปั้นจั่นใช้เคลื่อนย้ายวัสดุขึ้นลงในแนวดิ่ง แล้วเคลื่อนที่ไปมาโดยรอบหรือตามทิศทางที่กำหนดไว้

safety-02

ทดสอบระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย

อัคคีภัยก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ขณะที่เริ่ม เกิดเพลิงไหม้จะไม่มีคนอยู่ หรือเกิดในบริเวณที่ไม่มีคนเห็น  ดังนั้นจึงจำ เป็นต้องมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ติดตั้งไว้ในอาคาร เพื่อให้สามารถรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า ก่อนที่ไฟจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้

job2-01

จัดหางานราชบุรี ร่วมกับ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานราชบุรี บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เปิดรับสมัคร ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น.

new1.1-02-02

PPE อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ประจำปี 2559

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ถือว่าความสำเร็จ ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยของพนักงาน ภายใต้สำนึกที่ว่า ความปลอดภัยเป็นสิทธิที่ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับในขณะปฎิบัติงาน บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้แจกอุปกรณ์ Safety ให้กับพนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน.

new1.2-02

มอบโล่เกียรติยศ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์จำกัด ร่วมทำบุญและร่วมงานคอนเสิร์ตการกุศล “เติมรัก ปันน้ำใจให้เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี” คอนเสิร์ตเพลงหวานย้อนวันวานนำโดย ปิง-ชมพู ฟรุ๊ตตี้, จิ๊ป วสุ และสนุกกับคอนเสิร์ต ก๊อปปี้แมนโชว์

ALCOHOL-01

ตรวจแฮลกอฮอล์

บริษัทกำหนดให้มีการสุ่มตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอร์จากพนักงานก่อนปฏิบัติงานทุกเดือน โดยพนักงานจะไม่ทราบวันสุ่มเป่า เพื่อให้พนักงานตระหนักในการทำงานที่มีความเสี่ยงและลดปัญหาในการปฎิบัติงาน

addictive substance-02

สุ่มตรวจหาสารเสพติด กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม บริษัทได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ประจำเดือน ตามโครงการโรงงานสีขาว สถานประกอบกิจการมีการดำเนินการให้ความรู้แก่พนักงาน

morning talknew-02-02-02-02

Morning talk

กิจกรรม Morning talk เป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในองค์กร ที่มีประโยชน์ เป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้พูดถึงปัญหาต่างๆและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นซ้ำ

Print

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายางพารา โดยขอความร่วมมือภาคเอกชนผู้ผลิตน้ำยาง Para Slurry seal รับซื้อยางโดยตรงผ่านองค์กรภาครัฐในราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดของรัฐบาล ซึ่งภาคเอกชนยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาล

2559new-02-02

กิจกรรมวันเด็ก 2559

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ ให้ความสำคัญกับเด็กๆ ช่วยการปลูกฝังให้เป็นคนดี ด้วยการนำเสนอและสนับสนุนให้ทำแต่สิ่งดีๆ ตั้งแต่เด็กๆทำให้พวกเขารักที่จะเรียนรู้ และจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดดี และทำดีต่อไป

NEW-01

กิจกรรมโรงงานสีขาว


บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมโรงงานสีขาว หรือ โครงการโรงงานปลอดยาเสพติด ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรมแรงงาน  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และความเป็นอยู่ ที่ดีของพนักงาน.

new 5ส-01-01

กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส เป็นปัจจัยพื้นฐานการบริหารคุณภาพ ที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงานให้เกิดบรรยากาศที่น่าทำงาน เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ สร้างทัศนคติที่ดีของพนักงานต่อหน่วยงาน

Print

งานเลี้ยงประจำปี 2559

ตลอดปีที่ผ่านมา ทีมงานของเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่คร่ำเคร่งให้ผ่อนคลาย  และมอบความสนุกสนานให้กับทีมงานคุณภาพของเรา  คณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี

Print

อบรมการปฐมพยาบาลและซ้อมรับมือกับแผนฉุกเฉิน

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและซ้อมอพยพกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้และสามารถอพยพได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง