• Visit Us On Facebook
CSR-02
LATEST CONTENT
เนื้อหาล่าสุด
A1-01

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัทโซล่า แอสฟัลท์ จำกัด ได้ทราบข่าวว่ามีผู้เดือดร้อนที่ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 17 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี จึงได้ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 2 หมู่บ้าน เพื่อนำของไปช่วยเหลือ
A4.5-01

ร่วมสู้ภัย โควิด - 19

คุณสมบัติ พิษณุไวศยวาท ประธานกรรมการบริหารบริษัท(ในเครือย่งฮั้ว) กล่าวว่าในการมอบข้าวสารในวันนี้ ที่ห้องประชุม บริษัท โซล่าโพลีแซค ผมและครอบครัวก็เป็นชาวบ้านโป่ง เกิดที่ อ.บ้านโป่ง ในเมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019
dfdf-01

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในเครือย่งฮั้ว จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย 
V2-01

กิจกรรม CSR โรงพยาบาลตำบลนครชุมน์

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ กิจกรรม CSR ได้บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครชุมน์ เนื่องจากขาดบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องมือช่วยเหลือเบื้องต้น
วัดดอนเสลา บ้านโป่ง-01

กิจกรรม CSR ทำเนินป้องกันน้ำเข้าวัด

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ กิจกรรม CSR ทำเนินกันน้ำเข้าวัดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าวัดทางบริษัทฯจึงได้จัดทำการสนับสนุนยางมะตอยสำเร็จรูป (PREMIX BAG) ให้กับทางวัดดอนเสลา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
A1

กิจกรรม CSR “ ปลูกป่าชายเลน ”

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
B1

กิจกรรม CSR มอบความสุขเขา ต่อความสุขของเรา

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ กิจกรรม CSR สถานสงเคราะห์บ้านประจวบโชค เป็นสถานสงเคราะห์ที่รับอุปการะ เลี้ยงดูสำหรับบุคคลไร้ที่พึ่ง เร่ร่อน ขอทาน และผู้พิการทำงด้านจิตที่ไม่ผู้อุปการะดูแล
V1-01

กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านหนองไทร

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ กิจกรรม CSR โรงเรียนบ้านหนองไทร ร่วมกันทำกิจกรรม ทำสีกำแพง ทาสีเครื่องเล่นเด็ก ทำสีห้องสมุด ติดไฟส่องสว่ำง ติดพัดลมเพดาน และบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ในการเรียนให้น้องๆ
home1-01

กิจกรรม CSR สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ปลูกฝันปันน้ำใจสู่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านมิตรภาพ จ.นครราชสีมา ร่วมบริจาคสิ่งของใช้จำเป็นในการดำเนินชีวิตของน้องๆ อุปกรณ์การเรียน
fish-01

กิจกรรม CSR อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด กิจกรรม CSR ปล่อยปลา ที่อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา เพื่อประโยชน์การทำมาหากินของชาวบ้านที่พักอาศัยในแม่น้ำปราจีนบุรีและบางประกง ประกอบอาชีพ
M1-02

กิจกรรม CSR มูลนิธิธรรมมานุรักษ์

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด “  ร่วมมือ ร่วมใจปลูกผักสวนครัว ซ่อมโรงเรือนไก่ เป็ด และบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี
A2-02

กิจกรรม CSR ทำโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารแก่สัตว์ป่า

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด “สร้างโป่งเทียมให้สัตว์ป่า” เพื่อชดเชยสารอาหารที่ได้ไม่ครบถ้วน  ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ล้วนมีความจำเป็นต่อร่างกายและการดำรงชีวิตของสัตว์ป่า
A3-02

กิจกรรม CSR สร้างฝายกั้นน้ำ - กึ่งถาวร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด สร้างฝายชะลอน้ำคืนความชุ่มชื่นให้ผืนป่า เพื่อให้เก็บกักน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า
CSR1

กิจกรรม CSR ส่งของช่วยชายแดนใต้

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด “ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมมือ ร่วมใจส่งของช่วยเหลือทหารชายแดนใต้ ที่ปกป้องคุ้มครองเหล่าประชาชนและบ้านเมืองให้ปลอดภัย
m2-01

กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของน้องๆ วัดใหม่สี่หมื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ได้มีโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดใหม่สี่หมื่น
m3-01

กิจกรรม CSR โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ร่วมแบ่งปันความรักและความสุขให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้มีพัฒนาการทางสมองของน้องๆให้ดีขึ้น
m1-01

กิจกรรม CSR ร่วมปลูกป่าโกงกาง

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ได้มีโครงการ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โกงกาง โดยการปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำ..