• Visit Us On Facebook

JOINT SEALER

joint sealer 3-01

วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

Joint Sealer

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ผสม ระหว่าง แอสฟัลต์ซีเมนต์ (ASPHALT CEMENT) กับ โพลีเมอร์ (POLYMER) ภายใต้กระบวนการผสมที่ดำเนินการในโรงงานผลิต โดยใช้เครื่องผสมที่ออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและเพิ่มการยึดเกาะสำหรับวัสดุคอนกรีต เหมาะสำหรับยาแนวเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำหรือความชื้นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ รวมทั้งยังป้องกันการแตกร้าวของผิวคอนกรีตที่เกิดจากการหดและขยายตัว

มาตรฐาน

– มอก. 479/2541  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

– ทล.ม. 328/2544  มาตรฐานการซ่อมรอยแยกตัวระหว่างไหล่ทางกับผิวทาง                                      คอนกรีตด้วยวัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

JOINT SEALER

PDF/MSDS

MIT

JOINT SEALER PDF1 PDF1