• Visit Us On Facebook

Morning Talk

FG-01-01

Morning Talk 2561

Morning talk คงเป็นวิธีธรรมดาๆ ที่ใคร หลายๆ คนใช้กันอยู่แล้ว แต่ Morning talk ที่มีประโยชน์ และชักจูงใจของทีมให้อยากจะ Morning talk และรู้สึกว่ามันมีประโยชน์ คือ การที่ไม่ใช่แค่ “รายงานความคืบหน้า” คือ เป็นช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ทีมได้พูดแล้ว และเป็นช่วงเวลาที่ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้ ประโยชน์หลักๆ ของ Morning talk คือ การทำให้ทีมได้วางแผนการทำงานที่จะทำต่อไป จะเป็นรายวัน รายสองวัน หรือรายสัปดาห์ก็อยู่ที่ความเหมาะสม แต่จริงๆ แล้ว Morning talk เหมือนรายงานความคืบหน้ามากกว่า แต่ในโปรเจคย่อยๆ จะมี Morning talk

Morning talk แก้ปัญหาใดบ้าง
– โอกาสสำหรับทีม
หากเป็นคนไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงความเห็น ช่วงเวลานี้แหละเป็นเวลาที่จะได้พูดเกิดความรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดกับตัวเอง จะได้รับการแก้ไขในไม่ช้านี้แล้ว (ไม่ต้องบ้าอยู่คนเดียว) มองเห็นภาพของงานชัดเจนมองเห็นความสำเร็จ มองเห็นการดำเนินไป มองเห็นว่าคนอื่นทำอะไรกัน จะได้ไม่ต้องคิดว่า ทำไมชั้นยุ่งอยู่คนเดียว แล้วคนอื่นทำอะไรกัน รู้สึกแย่ไปอีก ได้วางแผนงานถัดไปได้ง่าย และตรวจสอบขอบเขตงานของตัวเอง
– โอกาสสำหรับ lead
ได้ติดตามงานของทีมโดยไม่ทำให้ทีมรู้สึกไม่ดีเหมือนโดนจิก เพราะเป็นการคุยกันตามนัดหมาย เป็นโอกาสที่ดี ที่จะตักเตือนทีม โดยไม่ให้เกิดความเครียด หากคุณไม่ได้รับการยอมรับให้มีส่วนร่วมในโปรเจคมากนัก หรือคุณเป็น lead เพิ่งเข้าใหม่ นี่เป็นโอกาสสร้างสัมพันธไมตรี มีโอกาสรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโปรเจคในเวลาที่ยังไม่สายเกินไป ให้กำลังใจทีมที่ทำงาน ชักจูงใจให้เกิดความสุข ให้ข้อคิดดีๆในการทำงานการ communicate เป็นสิ่งที่สำคัญกับการทำงานเป็นทีมมาก ไม่ว่าจะเป็น communication ภายใน หรือภายนอก ซึ่งจะมีวิธีการลดความกดดัน ลดการขัดแย้ง เพิ่ม synchronization เพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกไม่
ดีในการทำงาน ซึ่งหากเกิดระยะยาว จะกระทบกับงานแบบที่แก้ไขยาก (และเมื่อไหร่ที่มันกลายเป็นปัญหา มันจะยิ่งซ่อนลึกจนหาจุดจะแก้ไม่เจอ) ซึ่ง Morning talk เป็นวิธีหนึ่งในจำนวนหลายๆ วิธีสำหรับ communication ในการทำงานMorning talk จะเกิดผลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด หากเป็นเวลาที่ทำให้ปัญหาที่เกิดในโปรเจค ถูกเผยออกมา และทุกคนรับทราบโดยทั่วกัน ว่ามันจะถูกแก้ในไม่ช้า โดยเป็นหน้าที่ของ lead ที่จะรับผิดชอบ หาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว โดย lead จะเป็นผู้รับความกดดันออกมาจากทีมให้มากที่สุด เพื่อให้ทีมได้ทำงานต่อไปโดยไม่ต้องกังวลใจกับหลายๆ เรื่องรวมกัน อาจจะมีคนถามว่า แบบนี้ทีมก็จะสบายเลยสิ ไม่ต้องคิดอะไรมาก พอ