• Visit Us On Facebook

MODIFIED ASPHALT EMULSION

เว็บM22-02

แอสฟัลต์อิมัลชัน Asphalt Emulsion

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsified Asphalt ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำเร็ว (Rapid Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบาง ๆ ลงบนผิวทางเดิม สำหรับงาน Tack coat เพื่อเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน และพ่นลาดยางบนชั้นพื้นทางที่ทำการ Prime coat ไว้แล้ว สำหรับงาน Single Surface Treatment (ผิวทางแบบชั้นเดียว), Double Surface Treatment (ผิวทางแบบสองชั้น) ก่อนการเกลี่ยทับด้วยวัสดุหินย่อยหรือกรวดย่อย

มาตรฐาน

– มอก. 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน

ASPHALT EMULSION

PDF/MSDS

MIT

CRS-2 (Cationic Rapid Setting)
PDF1 PDF1
CMS-2h (Cationic Medium Setting) PDF1 PDF1
CSS-1 (Cationic Slow Setting) PDF1 PDF1
CSS-1h (Cationic Slow Setting) PDF1 PDF1
EAP (Emulsified Asphalt Prime) PDF1 PDF1

คุณสมบัติ

  1. เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม (ลดการลื่นไถล)
  2. ฉาบป้องกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม
  3. ปรับแก้ Crown Slope ได้เล็กน้อย
  4. ฉาบผิวทาง ที่ผิวทางเดิมหลุด (Raveling)

072232

มอดิฟายด์แอสฟัลต์ อิมัลชั่น Modified Asphalt Emulsion

แอสฟัลต์อิมัลชันเกรดพิเศษที่ได้จากการนำแอสฟัลต์อิมัลชันมาปรับปรุงคุณภาพโดย การผสมกับยางธรรมชาติหรือยางพารา สารโพลิเมอร์หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชันหรือยางมะตอยน้ำทั่วไป ใช้สำหรับการทำงาน Para Slurry Seal เป็นการฉาบผิวทางที่พัฒนามาจากผิวทางแบบ Slurry Seal/Cape Sea

มาตรฐาน

– มอก. 2157/2547 มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับงานทาง

– ทล.ม. 415/2546 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)

ASPHALT EMULSION

PDF/MSDS

MIT

CSS-1hP (Elastomeric Modified Asphalt Emulsion) PDF1 PDF1

คุณสมบัติ

  1. ไม่ต้องให้ความร้อน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ
  2. สำหรับทำงานซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่รับน้ำหนักมากนัก
  3. ทำงานได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก