• Visit Us On Facebook

JOINT SEALER

MS1-01

JOINT SEALER

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยที่ผสม ระหว่าง แอสฟัลต์ซีเมนต์ (ASPHALT CEMENT) กับ โพลีเมอร์ (POLYMER) ภายใต้กระบวนการผสมที่ดำเนินการในโรงงานผลิต โดยใช้เครื่องผสมที่ออกแบบโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มความทนทานในการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและเพิ่มการยึดเกาะสำหรับวัสดุคอนกรีต เหมาะสำหรับยาแนวเพื่อป้องกันการแทรกซึมของน้ำหรือความชื้นและสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ รวมทั้งยังป้องกันการแตกร้าวของผิวคอนกรีตที่เกิดจากการหดและขยายตัว

มาตรฐาน

– มอก. 479/2541  วัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

– ทล.ม. 328/2544  มาตรฐานการซ่อมรอยแยกตัวระหว่างไหล่ทางกับผิวทาง                                      คอนกรีตด้วยวัสดุยารอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทร้อน

JOINT SEALER

PDF/MSDS

MIT

JOINT SEALER PDF1 PDF1

คุณสมบัติ

  1. ยืดหยุ่นตัวได้ดีตามการยืด และ ขยายตัวของคอนกรีต คือผลิตภัณฑ์มีความยืดหยุ่นสูงที่อุณหภูมิต่ำมาก หรือสูงมาก (Temperature Susceptibility) คือการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ค่า PI สูง ทำให้ไม่เกิดการอ่อนตัวมากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น
  2. ยึดเกาะผนังร่องคอนกรีตได้ดี คือ Cohesion แรงยึดเหนี่ยวใน Joint Sealer มีสูงมาก ส่งผลให้สามารถยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี 
  3. ไม่ไหลเยิ้มขณะแดดร้อน(Bleeding resistance) คือ Softening Point จุดอ่อนตัวของยาง Joint Sealer สูงประมาณ 88°c ซึ่งสูงกว่า AC 60-70 ซึ่ง อยู่ที่ 45-48 °c จึงทําให้โอกาสเกิดปัญหายางเยิ้มที่ผิวทางจราจรได้ยากกว่าปกติ

_1200_overband_cup

การนำไปใช้งาน

  • งานหยอดรอยต่อคอนกรีตหรืองานอุดซ่อมรอยแตกในถนนคอนกรีต โดยการให้ความร้อนแก่ Joint Sealer ตามที่กำหนด (140-180 OC) แล้วเทวัสดุลงในรอยต่อหรือรอยแตกคอนกรีตแล้วปล่อยให้เย็น