• Visit Us On Facebook

EAP

EAP-01

ยางมะตอยน้ำ

EAP  Emulsified Asphalt Prime

         ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำช้า (Slow Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยู่ในน้ำ รวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนำไปใช้งาน น้ำที่อยู่ในแอสฟัลต์อิมัลชั่นจะระเหยไป คงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ให้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มต่อเนื่อง เคลือบหุ้มวัสดุมวลรวมหรือพื้นผิวทาง สำหรับใช้ในการซ่อมถนน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ เพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงในช่องว่างของชั้นพื้นทาง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่าน และเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน

          EAP เป็นการปรับปรุงแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับงาน Prime coat ให้มีคุณสมบัติในการซึมที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับคัตแบกแอสฟัลต์ แต่ระยะเวลาในการแห้งเร็วกว่า

มาตรฐาน

 • ทล.ก. 410/2547 ข้อกำหนดแอสฟัลต์อิมัลชั่นไพรม (EAP)
 • ทล.ม. 402/2533 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime coat

การนำไปใช้งาน

 • งาน Prime Coat โดยการพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ ในอัตราส่วน 0.8-1.4 ลิตรต่อตารางเมตร

Specification
 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 50 °

SFS

20-100

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

10

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 5.0

4. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

%

0.1

5. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

6. กากไม่น้อยกว่า

%

50

7. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 น้าหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

0.1 mm.

100-250

8. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25 อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า

cm.

40

9. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีนไม่น้อยกว่า

%

97.5

10. ระยะที่ซึมลงในวัสดุมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า mm.

 mm.

 40-90

11. เวลาที่ใช้ซึมลงในวัสดุมาตรฐานอย่างสมบูรณ์ ไม่เกิน

นาที  60

คุณสมบัติ
 1. .มีการกระจายตัว (Coverage) ในการพ่นได้ดีและครอบคลุมพื้นที่อย่างทั่วถึง
 2. มีความสามารถในการซึมที่ดีกว่าแอสฟัลต์อิมัลชัน และแห้งตัวเร็วกว่าคัตแบกแอสฟัลต์
 3. มีพฤติกรรมของการ Break ตัวได้ช้าในระหว่างที่แผ่ตัวครอบคลุมพื้นที่ ทำให้สามารถซึมลงไปในพื้นทาง ได้อย่างต่อเนื่อง

 

ข้อควรระวัง

 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่ Asphalt Emulsion ให้ค่อย ๆ คนอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยลดและกำจัดการเกิดหน้ายาง
 • ให้ดูดยางออกจากถังเก็บทางด้านล่างของถังเก็บ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของหน้ายาง    (ในกรณีที่มีหน้ายางในถังเก็บ)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเจือจาง Asphalt Emulsion ให้ตรวจสอบก่อนว่า น้ำที่จะนำมาเจือจางน้ำเข้ากันได้ดีกับ Asphalt Emulsion หรือไม่ ทำได้โดยการทดลองในปริมาณที่น้อย ๆ ก่อน
 • ในการเจือจางให้เติมน้ำทีละน้อยอย่างช้า ๆ ลงใน Asphalt Emulsion (ไม่ควรเติม Asphalt Emulsion ลงในน้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะผสมไม่เข้ากัน)
 • ในกรณี่ที่ต้องเก็บ Asphalt Emulsion เป็นเวลานาน ๆ ควรทำการกวน Asphalt Emulsion ในถังเก็บด้วย หรืออาจใช้วิธีการ Circulate ก็ได้ – หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย