• Visit Us On Facebook

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น

m2-01

กิจกรรม CSR โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น จ.ราชบุรี

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของน้องๆ วัดใหม่สี่หมื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ ได้มีโครงการปรับภูมิทัศน์ภายในวัดใหม่สี่หมื่นเช่น ทาสีอาคารเรียน ทาสีห้องน้ำ ทาสีห้องพยาบาล และปรับพื้นที่ภายในบริเวณหน้าอาคารเรียนร่วมถึงบริจาคสิ่งของให้น้องๆ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ รองเท้าถุงเท้า เครื่องเขียนต่างๆ กระบอกน้ำ ขนม และอื่นๆบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแรงผลักดัน ให้น้องๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต