• Visit Us On Facebook

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

m3-01

กิจกรรม CSR โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ร่วมแบ่งปันความรักและความสุขให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา เพื่อให้มีพัฒนาการทางสมองของน้องๆให้ดีขึ้นโดยร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น แก่น้องๆ  อาทิเช่นยาสามัญ แพมเพิสผ้าอนามัย สบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันและของใช้อื่นๆ ทั้งร่วมชมการแสดงของน้องๆโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ทางบริษัทได้มอบเงินช่วยเหลือ และขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ของน้องๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.