• Visit Us On Facebook

ส่งของช่วยชายแดนใต้

ขอเป็นกำลังใจให้ทหารชายแดนใต้

CSR1

ภาพความรุนแรง ความเสียหาย การสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ใน 3ชายแดนใต้ นอกจากจะทำให้ประชาชนอย่างพวกเรา ที่แม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนใต้ รู้สึกสลดหดหู่ และเสียใจทุกครั้งที่เห็นข่าว แล้วภาพเหล่านี้ยังคงติดตา บั่นทอนต่อขวัญกำลังใจของกำลังพล ที่ยังคงปกปักรักษาพื้นที่สีแดง พวกท่านสละชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ให้คงอยู่ ท่านคือทหารกล้าในใจเราทุกคน..

กิจกรรม CSR ส่งของช่วยชายแดนใต้

บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด “ ขอเป็นส่วนหนึ่ง ร่วมมือ ร่วมใจส่งของช่วยเหลือทหารชายแดนใต้ ที่ปกป้องคุ้มครองเหล่าประชาชนและบ้านเมืองให้ปลอดภัย ”พวกเราทุกคนบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ ขอขอบคุณในความกล้าหาญและความเสียสละของพวกท่าน เราภูมิใจที่เราเกิดเป็นคนไทย และมีทหารอย่างพวกท่านที่สละความสุขทุกอย่างเพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเรา

เราจะไม่ทิ้งกัน.