• Visit Us On Facebook

Asphalt Cement

AS112-02

แอสฟัลต์ซีเมนต์ Asphalt Cement

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม มีความแข็งแรง ยึดเกาะกับวัสดุ เช่น หิน ได้ดี ป้องกันน้ำซึมผ่านไปยังชั้นใต้พื้นทาง ใช้สำหรับการก่อสร้างทางและบำรุงผิวจราจร งานปรับระดับ งานเสริมผิว โดยการให้ความร้อนแก่แอสฟัลต์ซีเมนต์และหินจนได้อุณหภูมิที่กำหนดมาผสมกับหินในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้แล้วนำไปปูผิวทาง

มาตรฐาน

– มอก.851/2561  แอสฟัลต์ซีเมนต์สำหรับงานทาง

– ทล.ม.408/2532  มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-mix Asphalt)

ASPHALT CEMENT

PDF/MSDS

MIT

AC 40/50 PDF1 PDF1
AC 60/70 PDF1 PDF1
AC 80/100 PDF1 PDF1

คุณสมบัติ

เป็นตัวยึดประสานกับวัสดุมวลรวม (Good Binder) คือทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมวัสดุต่างๆ ให้ติดกัน เช่น การผสมยางมะตอยกับหินขนาดต่างๆ เพื่อใช้ทำผิวทาง เป็นต้นป้องกันการไหลซึมผิวทางลงไปทำความเสียหายที่ชั้นพื้นทาง(Good Waterproofing) คือเมื่อวัสดุเคลือบด้วยยางมะตอยแล้ว จะทำหน้าทีป้องกันไม่ให้น้ำจะซึมผ่านไปยังชั้นใต้พื้นทางมีความยืดหยุ่น และทนต่อสภาวะแวดล้อม(Aging Resistance) 

DSC08209

การนำไปใช้งาน

แอสฟัลต์คอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างผิวทาง (Binder Course, Wearing Course)

คือให้ความร้อนยางมะตอยและหินจนได้อุณหภูมิที่ต้องการแล้วจึงผสมคลุกเคล้ากันในเครื่องผสมตามอัตราส่วนที่ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ แล้วนำไปปูผิวทางตามความหนาที่ต้องการ

งานปรับระดับ (Leveling) คือการนำแอสฟัลต์คอนกรีต ไปปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อปรับระดับผิวทางตามระดับที่ต้องการ

งานเสริมผิว (Overlay) คือการนำแอสฟัลต์คอนกรีต ไปปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อเสริมผิวทางเพื่อยืดอายุการใช้งานของผิวทาง