• Visit Us On Facebook

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563

DSC00799

วันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563
บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ร่วมกับบริษัทอื่นๆ ในเครือย่งฮั้ว และผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 โดยคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้คือ เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย ณ สมบัตินภานิวาส (บ้านไก่คู่) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ควบคู่การเล่นเกมส์ในกิจกรรมต่างๆ การแสดงต่าง ๆ บนเวที ลุ้นรับของรางวัลมากมาย ภายในงานมีอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม ฟรี!!! ตลอดทั้งงาน
เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 9.00 – 15.00 น. เป็นต้นไป