• Visit Us On Facebook

สงกรานต์ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์

DSC07451

สงกรานต์ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

บริษัท โซล่า แอสฟัลท์ จัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีอันงดงามของไทย โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธมนต์ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารและผู้อาวุโส โดยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมใจกันสวมเสื้อลายดอกและชุดไทยเพื่อแสดงออก ถึงความเป็นไทย นอกจากนี้ ช่วงพักกลางวันก่อนพิธีการ บริษัทฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารให้กับพนักงานทุกคนได้ทานร่วมกัน พนักงานส่วนใหญ่ได้ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ กันอย่างครึกครื้นสนุกสนาน และมีเวทีให้พนักงานขึ้นไปขับร้องเพลงร่วมสนุก ซึ่งประเพณีสงกรานต์นี้ทางบริษัทฯ ได้จัดเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งทางผู้บริหารและพนักงานต่างปลื้มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสารประเพณีสงกรานต์.