• Visit Us On Facebook

ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง

Untitled-1-01

ย้อนรอยพระบาทยาตรา ณ บ้านโป่ง
นิทรรศการทัศนศิลป์เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

งานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ณ บ้านไก่คู่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิรัช ชินวินิจกุล องคมนตรี มาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสมยศ พุ่มน้อย นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน มาร่วมในงานกันคับคั่ง โดยมี นายสมบัติ พิษณุไวศยวาท ประธานบริษัทในเครือย่งฮั้ว กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ภายในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ มีการแสดง การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประสานเสียง โดยนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีฯ และโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม การเขียนภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ตามเสียงเพลง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวัญ ทรัพย์แสนยากร มาเป่าแซกโซโฟนเพลงพระราชนิพนธ์ และคุณมานิตย์ นิเวศน์ศิลป์ (ศิลปินสีน้ำ) เขียนภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ตามเสียงเพลง นอกจากนี้ยังมี อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์) อ่านบทกวี “พระเสด็จดับขันธ์” ในนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ อีกด้วย ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์ (ภาพวาด) พระราชกรณียกิจ รวม 89 ภาพ  หลังจากพิธีเปิดในวันนี้แล้ว ระหว่างวันที่ 2 – 14 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. จะเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าชม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนประชาชนอำเภอบ้านโป่งและจังหวัดใกล้เคียง ทุกท่าน เข้าชมนิทรรศการ ในครั้งนี้.