• Visit Us On Facebook

สงกรานต์ ประจำปี 2560

DSC08982

สงกรานต์ ประจำปี 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2560 ทางบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เนื่องในเดือนมหาสงกรานต์พ.ศ.2560 ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 60 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ประธานบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่ ทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน