• Visit Us On Facebook

วัดดอนเสลา

กิจกรรม CSR อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด “ ปลูกป่าชายเลน ”

วัดดอนเสลา บ้านโป่ง-01

กิจกรรม CSR ทำเนินป้องกันน้ำเข้าวัด

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ก.ค.62 บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด ได้รับแจ้ง ขอทำเนินป้องกันน้ำเข้าวัด จากหลวงพ่อวัดดอนเสลา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ทางบริษัทโซล่าแอสฟัลท์ ได้ส่งทีมงานไปประเมินหน้างาน ก่อนทำ หาวิธีป้องกันน้ำเข้าวัดเข้าโบสถ์วัด จากการทำและลงสำรวจพื้นที่แล้ว ได้ใช้ยางมะตอยผสมสำเร็จ PREMIXED ASPHALT จำนวน 94 ถุง ในการทำเนินป้องกันน้ำ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ รู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือกับทางวัดดอนเสลา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี