• Visit Us On Facebook

ร่วมสู้ภัย โควิด – 19

A4.5-01

ร่วมสู้โควิด – 19

        คุณสมบัติ พิษณุไวศยวาท ประธานกรรมการบริหารบริษัท(ในเครือย่งฮั้ว) กล่าวว่าในการมอบข้าวสารในวันนี้ ที่ห้องประชุม บริษัท โซล่าโพลีแซค ผมและครอบครัวก็เป็นชาวบ้านโป่ง เกิดที่ อ.บ้านโป่ง ในเมื่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ประชาชนบางท่านตกงาน ไม่มีรายได้ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนชาว อ.บ้านโป่ง ของเรา จึงคิดว่าโครงการแรกเราจะมอบข้าวสารจำนวน 11 ตัน ให้กับทางกิ่งกาชาติ อ.บ้านโป่ง นำไปแจกให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานรับมอบ ให้แจกจ่าย 15 ตำบล ในอำเภอบ้านโป่ง ที่มีฐานะยากจนหรือมีรายได้น้อย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนและทางส่วนราชการ ผมและครอบครัวขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือสังคมของเราให้คนที่เดือดร้อนได้รับการเยียวยาได้บ้าง จึงนำข้าวสารเหลืองประทิวมาแจกให้กับทางกิ่งกาชาติในวันนี้