• Visit Us On Facebook

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564

DSC07533

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (วันปีใหม่ไทย)

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 (วันปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมานาน ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ช่วงเช้าได้มีกิจกรรมถวายภัตตาหาร เพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยกิจกรรมดังกล่าวมี คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรม  สรงน้ำพระ ขอพรแขกผู้ใหญ่และผู้บริหาร  อีกทั้งยังรณรงค์ให้สวมเสื้อลายดอก สีสัน สดใส สวยงามตามเทศกาล และมีการจัดเลี้ยงอาหาร /เครื่องดื่ม ภายในงาน