• Visit Us On Facebook

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (วันปีใหม่ไทย)

sugkung-03

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (วันปีใหม่ไทย)

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 (วันปีใหม่ไทย) เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมานาน ในวันที่ 9 เมษายน 2559 ช่วงเช้าได้มีกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยกิจกรรมดังกล่าวมี คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด รวมถึงบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ช่วงบ่ายจัดให้มีกิจกรรม สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรแขกผู้ใหญ่และผู้บริหาร  อีกทั้งยังรณรงค์ให้สวมเสื้อลายดอก สีสัน สดใส สวยงามตามเทศกาล และมีการจัดเลี้ยงอาหาร /เครื่องดื่ม ภายในงาน