• Visit Us On Facebook

404 page

job2-01

จัดหางานราชบุรี ร่วมกับ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด

จัดหางานราชบุรี บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี2
เชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานราชบุรี บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด เปิดรับสมัคร ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 14.00 น.

กิจกรรมภายในงาน
– การรับสมัครงานจากนายจ้าง พร้อมสัมภาษณ์ทันที
- ให้คำปรึกษาด้านอาชีพ
- ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ

หลักฐานในการรับสมัครงาน
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
- หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานกับ บริษัทโซล่าแอสฟัลท์จำกัด
มาร่วมพัฒนาและเป็นหนึ่งในความสำเร็จกับเรา
www.zolaasphalt.co.th
โทร : 032-212-503-6 , 032-342-990-2
แฟ็กซ์ : 032-342-985, 032-301-000
E-mail : info@zolaasphalt.co.th