• Visit Us On Facebook

งานเลี้ยงประจำปี 2559


Print

งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี

ตลอดปีที่ผ่านมา ทีมงานของเราได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับการทำงานมาอย่างเต็มที่ตลอดทั้งปี ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการทำงานที่คร่ำเคร่งให้ผ่อนคลาย และมอบความสนุกสนานให้กับทีมงานคุณภาพของเราคณะผู้บริหารได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี โดยนโบบายหลักต้องการให้ทีมงานได้รับความสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลที่ทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมไว้ โดยปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และในทุกๆ ปีที่มีการจัดกิจกรรม ทีมงานได้มีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแฟนซี, ประกวดความสามารถในการแสดงต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความสุขกลับคืนไปยังผู้บริหารและเพื่อนร่วมงานทุกคน อีกทั้งฝ่ายบริหารยังจัดให้มีการจับฉลากของรางวัลที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้เพื่อให้พนักงานร่วมลุ้น รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดเลี้ยงอาหาร ให้พนักงานได้อิ่มหน่ำสำราญ พร้อมที่จะลุยงานกันต่อไป

 

โซล่าแอสฟัลท์ เชื่อว่าการสร้างสังคมบรรยากาศการทำงานที่ดี จะช่วยปลูกจิตสำนึกให้พนักงานของเรามี ความรัก ความสามัคคี และรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีซึ่งกันและกัน เพราะเราเน้นถึงการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นพี่เป็นน้องกัน กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้ทีมงานคุณภาพของเราเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้าง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคนให้เป็นผู้ที่ตื่นตัวและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา