• Visit Us On Facebook

CSS-1hP

Print
Specification

 

 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด CSS-1hP
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 50 ° C

SFS

20-100

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

7.5

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.5

4. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

%

0.1

5. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

6. กากที่เหลือโดยการระเหยไม่น้อยกว่า

%

57

7. Softening Point ไม่น้อยกว่า

%

60

8. Elastic Recovery @ 25 ํC  ที่ระยะ 10 cm.ไม่น้อยกว่า

% 30

9. Toughness ไม่น้อยกว่า
Toughness ไม่น้อยกว่า

Kg.cm
Kg.cm
40
20
10. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 ํC น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm. 40-90
11. การละลายใน Toluene ไม่น้อยกว่า % 97.5
12. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25 ํC อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า cm. 40

Print

ยางมะตอยน้ำ

CSS-1hP (Elastomeric Modified Asphalt Emulsion)

        ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsified Asphalt ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำช้า (Slow Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราจากธรรมชาติ  ใช้สำหรับการทำงาน Para Slurry Seal เป็นการฉาบผิวทางที่พัฒนามาจากผิวทางแบบ Slurry Seal/Cape Seal โดยมีส่วนผสมประกอบด้วย CSS-1hP และวัสดุมวลรวม(หิน) น้ำ ซีเมนต์(Mineral Filler) และสารผสมเพิ่ม (Additives) ในสัดส่วนที่เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้เครื่องจักรชนิดเดียวกับงาน Slurry Seal

มาตรฐาน

 • มอก. 2157/2547 มอดิฟายด์แอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับงานทาง
 • ทล.ม. 415/2546 มาตรฐานวิธีการฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)

การนำไปใช้งาน

 • งานฉาบผิวทางแบบเรียบ Para Slurry Seal เพื่อบำรุงรักษาผิวทางเดิม, เพิ่มความต้านทานต่อการลื่นไถลในจุดเสี่ยงอันตราย

Specification

 

 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด CSS-1hP
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 50 ° C

SFS

20-100

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

7.5

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.5

4. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

%

0.1

5. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

6. กากที่เหลือโดยการระเหยไม่น้อยกว่า

%

57

7. Softening Point ไม่น้อยกว่า

%

60

8. Elastic Recovery @ 25  ํC   ที่ระยะ 10 cm.ไม่น้อยกว่า

% 30

9. Toughness ไม่น้อยกว่า
Toughness ไม่น้อยกว่า

Kg.cm
Kg.cm
40
20
10. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25  ํC   น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที 0.1 mm. 40-90
11. การละลายใน Toluene ไม่น้อยกว่า % 97.5
12. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25 ํC อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า cm. 40

  คุณสมบัติ

 1. เพิ่ม Skid Resistance ของผิวทางเดิม (ลดการลื่นไถล)
 2. ฉาบป้องกันการเกิด Oxidation หรือ Weathering บนผิวทางเดิม
 3. ปรับแก้ Crown Slope ได้เล็กน้อย
 4. ฉาบผิวทาง ที่ผิวทางเดิมหลุด (Raveling)

ข้อควรระวัง

 • ลดความเสี่ยงในการปรับเปลี่ยนสภาพของยาง ควรหลีกเลี่ยงวิธีการถ่ายของเหลวจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง โดยผ่านเครื่องดูดของเหลว (ปั๊ม) มากกว่า 1 ครั้งหรือต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และควรควบคุมความเร็วรอบ (rpm) ของปั๊มดูดของเหลว (ปั๊มปั่นยาง) ให้ความเร็วรอบคงที่ ไม่สูงมากเพื่อป้องกันและลดปัญหาการเกิดฟองยาง
 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่ Asphalt Emulsion ให้ค่อย ๆ คนอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยลดและกำจัดการเกิดหน้ายาง
 • ให้ดูดยางออกจากถังเก็บทางด้านล่างของถังเก็บ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของหน้ายาง (ในกรณีที่มีหน้ายางในถังเก็บ)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเจือจาง Asphalt Emulsion ให้ตรวจสอบก่อนว่า น้ำที่จะนำมาเจือจางน้ำเข้ากันได้ดีกับ Asphalt Emulsion หรือไม่ ทำได้โดยการทดลองในปริมาณที่น้อย ๆ ก่อน
 • ในการเจือจางให้เติมน้ำทีละน้อยอย่างช้า ๆ ลงใน Asphalt Emulsion (ไม่ควรเติม Asphalt Emulsion ลงในน้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะผสมไม่เข้ากัน)
 • ในกรณี่ที่ต้องเก็บ Asphalt Emulsion เป็นเวลานาน ๆ ควรทำการกวน Asphalt Emulsion ในถังเก็บด้วย หรืออาจใช้วิธีการ Circulate ก็ได้ – หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย