• Visit Us On Facebook

CSS – 1

Print
Specification
 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด CSS – 1
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 25 °

SFS

20-100

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

5.0

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.0

4. การผสมกับซีเมนต์ ไม่เกิน

%

2

5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

%

0.1

6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

การกลั่นอิมัลชั่น

7. กากไม่น้อยกว่า

%

65

กากที่เหลือจากการกลั่น

8. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 ํC น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

0.1 mm. 40-90

10. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25 ํC อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า

cm. 40
11. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีนไม่น้อยกว่า % 97.5

Print

ยางมะตอยน้ำ

CSS – 1 (Cationic Slow Setting)

        ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsified Asphalt ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำช้า (Slow Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆ อยู่ในน้ำรวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนำไปใช้งาน น้ำที่อยู่ในแอสฟัลต์อิมัลชั่นจะระเหยไป คงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ให้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มต่อเนื่องเคลือบหุ้มวัสดุมวลรวมหรือพื้นผิวทาง สำหรับใช้ในการซ่อมถนน ใช้สำหรับการทำงานพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ เพื่อให้แอสฟัลต์ซึมลงในช่องว่างของชั้นพื้นทาง ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ความชื้นผ่าน และเป็นตัวยึดเหนี่ยวให้พื้นทางเชื่อมติดกับผิวทางที่จะสร้างทับไว้ข้างบน

มาตรฐาน

 • มอก. 371-2530 แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่นสำหรับถนน
 • ทล.ม. 402/2533 มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime coat

การนำไปใช้งาน 

 • งาน Prime Coat โดยการพ่นลาดบนชั้นพื้นทางที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน                    0.8-1.4 ลิตรต่อตารางเมตร

Specification

 

 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด  CSS – 1h
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 25° C

SFS

20-100

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

5.0

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.0

4. การผสมกับซีเมนต์ ไม่เกิน

%

2

5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

บวก

0.1

6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

การกลั่นอิมัลชั่น

7. กากไม่น้อยกว่า

%

65

กากที่เหลือจากการกลั่น

8. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 ํc น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

0.1 mm. 40-90

9. การยืดดึง (Ductility)ที่ 25ํc อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า

cm. 40
10. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีนไม่น้อยกว่า % 97.5

คุณสมบัติ
 1. สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ
 2. หากต้องการอุ่นก่อนการพ่นลาดยาง ควรให้มีอุณหภูมิระหว่าง 20-70 องศาเซลเซียส

 

ข้อควรระวัง

 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่ Asphalt Emulsion ให้ค่อย ๆ คนอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยลดและกำจัดการเกิดหน้ายาง
 • ให้ดูดยางออกจากถังเก็บทางด้านล่างของถังเก็บ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของหน้ายาง (ในกรณีที่มีหน้ายางในถังเก็บ)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเจือจาง Asphalt Emulsion ให้ตรวจสอบก่อนว่า น้ำที่จะนำมาเจือจางน้ำเข้ากันได้ดีกับ Asphalt Emulsion หรือไม่ ทำได้โดยการทดลองในปริมาณที่น้อย ๆ ก่อน
 • ในการเจือจางให้เติมน้ำทีละน้อยอย่างช้า ๆ ลงใน Asphalt Emulsion (ไม่ควรเติม Asphalt Emulsion ลงในน้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะผสมไม่เข้ากัน)
 • ในกรณี่ที่ต้องเก็บ Asphalt Emulsion เป็นเวลานาน ๆ ควรทำการกวน Asphalt Emulsion ในถังเก็บด้วย หรืออาจใช้วิธีการ Circulate ก็ได้
 • หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย