• Visit Us On Facebook

CMS-2h

Print
Specification
 คุณลักษณะที่ต้องการ  หน่วย  มาตรฐานที่กำหนด
1. ความหนืดเซย์โบลฟูรอลที่ 50 °C

SFS

50-450

2. การแยกชั้น (Settlement) หลังจากเวลา 5 วัน ไม่เกิน

%

5.0

3. เสถียรภาพต่อการเก็บภายใน 24 ชม. ไม่เกิน

%

 1.0

4. ความสามารถในการเคลือบหินและกันน้ำร้อยละของพื้นที่เคลือบไม่น้อยกว่า

4.1 หินแห้ง

4.2 หินเปียก

%

80
60

5. ปริมาณที่ค้างบนแร่ง 850μm ( No.20) ไม่เกิน

บวก

0.1

6. ประจุของอนุภาคแอสฟัลต์

บวก

บวก

การกลั่นอิมัลชั่น

7. น้ำมันที่ได้จากการกลั่นเทียบกับปริมาตร ของอิมัลชั่น ไม่เกิน

%

12

8. กากไม่น้อยกว่า

%

65

กากที่เหลือจากการกลั่น

9. เพนิเทรชั่น (Penetration) ที่ 25 ํC น้ำหนักกด 100g. เวลา 5 วินาที

0.1 mm. 40-90

10. การยืดดึง (Ductility) ที่ 25  ํC อัตรา ความเร็วของเครื่องดึง 5 cm./นาที ไม่น้อยกว่า

cm. 40
11. การละลายในไตรคลอโรเอทิลีนไม่น้อยกว่า % 97.5

Print

ยางมะตอยน้ำ

CMS-2h (Cationic Medium Setting)

        ผลิตภัณฑ์ยางมะตอยน้ำชนิด Cationic Emulsified Asphalt ยางแอสฟัลต์อิมัลชั่นที่ผิวมีประจุบวก โดยมีอัตราการจับตัว (setting) หรือการระเหยออกของน้ำปานกลาง (Medium Setting) ซึ่งผลิตโดยการนำยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ มาตีให้กระจายเป็นอนุภาคเม็ดเล็ก ๆอยู่ในน้ำ รวมกับสารเคมีประเภทอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) จนกลายเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนำไปใช้งาน น้ำที่อยู่ในแอสฟัลต์อิมัลชั่นจะระเหยไป คงเหลือไว้แต่แอสฟัลต์ให้เกาะตัวกันเป็นฟิล์มต่อเนื่อง เคลือบหุ้มวัสดุมวลรวมหรือพื้นผิว ใช้สำหรับการทำงานผสมหินปะซ่อมผิวทางที่ชำรุด (Skin patching) โดยนำมาผสมกับวัสดุมวลรวม (หินย่อย ขนาด 3/8 หรือ 3/4) ที่อุณหภูมิปกติ ในอัตราส่วนหิน 93-94% ยางมะตอย 6-7% ผสมให้เข้ากัน พักทิ้งไว้ให้ลมโกรกก่อนนำไปใช้งาน

มาตรฐาน

 • ทล.ม. 407/2542 มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลต์อิมัลชัน (Cold Mixed Asphalt)
 • มอก. 371-2530 (แคตอิออนิกแอสฟัลต์อิมัลชั่น ชนิด CMS-2h)

การนำไปใช้งาน

 • สำหรับงานปะซ่อม, ลูกระนาด, ทางเดินเล็ก ๆ ที่ไม่รับน้ำหนักมาก โดยการนำ Cold Mixed เติมในบริเวณที่ต้องการแล้วทำการบดอัดให้แน่น หลังจากนั้นก็สามารถเปิดการจราจรได้ทันที
 • งานปรับระดับ (leveling) โดยการนำ Cold Mixed ปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อปรับระดับผิวทางตามระดับที่ต้องการ
 • งานเสริมผิว (overlay) โดยการนำ Cold Mixed ปูบนชั้นผิวทางเดิมเพื่อเสริมผิวทาง ช่วยยืดอายุการใช้งานของผิวทาง

คุณสมบัติ

 1.  ไม่ต้องให้ความร้อน สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิปกติ
 2. สำหรับทำงานซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่รับน้ำหนักมากนัก
 3. ทำงานได้ง่าย ไม่ต้องใช้เครื่องจักรหนัก

ข้อควรระวัง

 • เมื่อจำเป็นต้องให้ความร้อนแก่ Asphalt Emulsion ให้ค่อย ๆ คนอย่างช้า ๆ เพื่อช่วยลดและกำจัดการเกิดหน้ายาง
 • ให้ดูดยางออกจากถังเก็บทางด้านล่างของถังเก็บ เพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนของหน้ายาง (ในกรณีที่มีหน้ายางในถังเก็บ)
 • เมื่อมีความจำเป็นต้องเจือจาง Asphalt Emulsion ให้ตรวจสอบก่อนว่า น้ำที่จะนำมาเจือจางน้ำเข้ากันได้ดีกับ Asphalt Emulsion หรือไม่ ทำได้โดยการทดลองในปริมาณที่น้อย ๆ ก่อน
 • ในการเจือจางให้เติมน้ำทีละน้อยอย่างช้า ๆ ลงใน Asphalt Emulsion (ไม่ควรเติม Asphalt Emulsion ลงในน้ำ เพราะมีความเสี่ยงที่จะผสมไม่เข้ากัน) – ในกรณีที่ต้องเก็บ Asphalt Emulsion เป็นเวลานาน ๆ ควรทำการกวน Asphalt Emulsion ในถังเก็บด้วย หรืออาจใช้วิธีการ Circulate ก็ได้
 • หลีกเลี่ยงการหายใจนำไอระเหยและควันเข้าไปในร่างกาย